Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Μη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 26MW της εταιρείας ‘‘Gamesa Α.Ε.’’ στη θέση ‘‘Συκιές’’ του ∆ήµου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΛ100-Δ42
Α.Π.οικ. 171536 / Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 

Θέµα : Μη  έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  για  την κατασκευή  και λειτουργία  του  έργου:  «Αιολικό   Πάρκο  ισχύος  26MW της εταιρείας  ‘‘Gamesa  Α.Ε.’’   στη  θέση  ‘‘Συκιές’’  του  ∆ήµου Λουτρακίου, Π.Ε. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου ».
Έχοντας υπόψη:
.....................................................................................................................................

Α π ο φ ασ ί ζ ο υ µ ε
Την µη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 26MW της ετ. ‘‘Gamesa Α.Ε.’’ στη θέση ‘‘Συκιές’’ του ∆ήµου Λουτρακίου, Π.Ε. Κορινθίας,  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  »,  λόγω  της  έµµεσης  βλάβης  ,  σε σηµαντικό  αριθµό  αρχαιολογικών  χώρων,  θέσεων  και  µνηµείων  που
βρίσκονται  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  έργου,  καθώς  και  για  λόγους προστασίας  του  ευρύτερου  αρχαιολογικού  τοπίου,  όπως αναφέρει  το   36 σχετικό  έγγραφο  της  παρούσης  της  ∆/νσης  Προϊστορικών  &  Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, καθώς  επίσης  για  λόγους  προστασίας  του  αλώβητου  ορεινού  όγκου  των Γερανείων Όρεων (δηµόσιο ελατοδάσος) από έργα (δρόµους κ.λ.π.) που θα υποβάθµιζαν τον ορεινό όγκο και φυσικό πόρο του Νοµού (33 σχετικό).


∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης:
Η επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση της παρούσας  απόφασης, γίνεται
µε  την  ανάρτησή  της  στον  δικτυακό  τόπο,  στην  δικτυακή  διεύθυνση
aepo.ypeka.gr (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19
α του ν.4014/11, καθώς και στην ΚΥΑ µε αριθµ. 21398/12, ΦΕΚ 1470/Β/2012) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕPAW - ΠAΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕ της Ε.Ε.;;;


Σχετική ανάρτηση στο "Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ": 
https://sites.google.com/site/pankretiodiktyoagonakatavape/news/paranomotoprogrammaapeteseedtteseuropaiekesplatphormaskatatonaiolikonparkon

Το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ, στα πλαίσια της  δράσης του ενάντια στην σχεδιαζόμενη επέλαση - καταστροφή της Κρήτης από τους γιγάντιους αιολικούς, ηλιοθερμικούς, υβριδικούς - αντλησιοταμιευτικούς και ηλιακούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σε μεγέθη σχεδόν δεκαπλάσια από τις πραγματικές ανάγκες του νησιού), ήδη από το Γενάρη του 2013 έχει γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά  των Αιολικών Πάρκων (EPAW) http://www.epaw.org/index.php?lang=el.
 Στην πλατφόρμα αυτή που έχει συσταθεί από το 2008, συμμετέχουν  ως μέλη 613 οργανώσεις από 24 ευρωπαϊκές χώρες.

Τον Μάρτιο του 2013 η EPAW κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφυγή κατά της παράτασης, για μετά το 2020, του προγράμματος ΑΠΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η νομική προσφυγή έγινε δεκτή, σε πρώτη φάση, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η  EPAW εξέδωσε το παρακάτω σχετικό Δελτίο Τύπου, το οποίο μεταφράσαμε και σας παρακαλούμε για τη δημοσίευση του.


Παράνομο το πρόγραμμα ανανεώσιμων της Ε.Ε.;

 Η νομική προσφυγή έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή που

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (...ακόμα μια διάλεξη στο ΤΕΕ)

Από το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας Λακωνίας

Την Τετάρτη, 22 Μαϊου, το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας παρακολούθησε, στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων στο ΤΕΕ για θέματα Δικαίου, που σχετίζονται με τη Χωροταξία, το Περιβάλλον και την Πολεοδομία, διάλεξη που αφορούσε το θέμα "Περιβάλλον, Ενέργεια και Ευρωπαϊκή Νομολογία".

Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται και δύο περιπτώσεις (σε Ιρλανδία και Ιταλία), που το Περιβάλλον νίκησε τον παράγοντα Ενέργεια...

ENΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Ιωάννα Κουφάκη, Δ.Ν, Δικηγόρος


Φωτογραφία προφίλ του χρήστη Ιωάννα Κουφάκη1.Γενικά. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας ορίζει ότι ένας από τους στόχους της Ένωσης, που αντικαθιστά πλέον τον όρο «Κοινότητα»,  είναι να καταβάλλει προσπάθειες για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης µε γνώµονα κυρίως ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Παρόλο που η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης περιλαμβάνεται και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Συνθήκη της Λισσαβώνας ενισχύει και αποσαφηνίζει καλύτερα τον στόχο αυτό. Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί άλλωστε και έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της Ένωσης στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΣΚΕΨΕΙΣ ... ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΤΕΕ - ΣτΕ, Χωροταξία και Ενέργεια

Του Κυριάκου Κοττέα
(Πρόεδρος της Οικολογικής Πολιτιστικής Κίνησης Μέσα Μάνης και μέλος
του Δικτύου Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Προστασίας της Λακωνίας) Το Τεχνικό Επιμελητήριο εγκαινίασε, στις 15 Μαϊου, μια σειρά διαλέξεων για τα θέματα Δικαίου που σχετίζονται με τη χωροταξία, το περιβάλλον και την πολεοδομία. Στην πρώτη από αυτές τις διαλέξεις, η Σύμβουλος Επικρατείας, κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ανέπτυξε το θέμα «Χωροταξία και Ενέργεια».

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕ


Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στη Βιομηχανία Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας στα Γεράνεια. 

                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012 αντιπρόσωποι από τους συλλόγους που απαρτίζουν την επιτροπή αγώνα, μαζί με το Δήμαρχο κ. Λογοθέτη Κωνσταντίνο, τον επικεφαλής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση»  κ. Παύλου Παύλο, τον επικεφαλής της παράταξης «Συνένωση Προόδου – Νέα Πορεία» κ. Πετρίτση Γεώργιο και τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Δέδε Δημήτριο, κ. Λόη Νικόλαο και κ. Νικολάου Σπύρο, παρευρεθήκαμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Τρίπολη όπου συζητήθηκε το θέμα της γνωμάτευσης για την υπό έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 123MW στα Γεράνεια.

Η γνωμάτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ήταν ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ, δικαίωσε τον αγώνα μας και μας έδωσε δύναμη για τη συνέχεια, μέχρι την οριστική λήξη του θέματος και τη διάσωση των Γερανείων.

Η τεκμηριωμένη εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαφωτίου Απόστολου και η ένθερμη παρέμβαση του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη Πέτρου έδωσαν εξ αρχής το μήνυμα και την κατεύθυνση για την έκδοση αρνητικής γνωμάτευσης. Οι δύο ομιλητές τόνισαν ιδιαίτερα την περιβαλλοντική αλλά και αισθητική σημασία των Γερανείων και κατέληξαν στο ότι η υπό συζήτηση ΜΠΕ δεν μπορεί να προστατεύσει τα Γεράνεια και το εν λόγω έργο θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη καταστροφή στο σπάνιο και πολύτιμο αυτό οικοσύστημα. Επιπλέον, ο κ. Περιφερειάρχης, ανέλαβε προσωπική δέσμευση για την παρακολούθηση του θέματος στο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ), ώστε να εξασφαλιστεί η οριστική ακύρωση της ΜΠΕ.
Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι παρεμβάσεις των συμβούλων απ’  όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανεξάρτητα από την άποψη του καθενός για τη διάδοση ή τον τρόπο διάδοσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αιολικών ή φωτοβολταϊκών, υπήρξε ομοφωνία ως προς το ότι η διάδοσή τους πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας σοβαρή μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

(Αναλυτικά οι εισηγήσεις και οι ομιλίες όλων όσοι έλαβαν το λόγο θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες) 
           
Στην παρέμβασή του ο Δήμαρχος κ. Λογοθέτης Κωνσταντίνος έδωσε έμφαση στη συσπείρωση της κοινωνίας του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων και του Δημοτικού Συμβουλίου,  ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών βιομηχανιών στα Γεράνεια , τόνισε την περιβαλλοντική σημασία των Γερανείων και ανέπτυξε με συντομία τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να πάρει θετική γνωμοδότηση η συγκεκριμένη ΜΠΕ.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Συνένωση Προόδου – Νέα Πορεία» κ. Πετρίτσης Γεώργιος όπως και εκπρόσωπος της επιτροπής αγώνα, που πήραν για λίγο το λόγο, τόνισαν ιδιαίτερα τη συσπείρωση της κοινωνίας του Δήμου μας και ευχαρίστησαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ομόφωνη απόφασή τους.

Ευχαριστούμε τον κ Περιφερειάρχη, τις κυρίες και τους κυρίους Αντιπεριφερειάρχες, τις κυρίες και τους κυρίους Περιφερειακούς Συμβούλους, για τη θερμή φιλοξενία και για τη σωστή και δίκαιη αντιμετώπιση του θέματός μας.

Ευχαριστούμε του κυρίους Αντιπεριφερειάρχες και Συμβούλους του νομού Κορινθίας που μας πλαισίωσαν και στάθηκαν στο πλευρό μας.

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ  
 Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στη 
Βιομηχανία Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας στα Γεράνεια. 


                Αγαπητοί μας συνδημότες

Καλούμε όλους αυτούς οι οποίοι συμμερίζονται τις απόψεις της επιτροπής αγώνα και είναι αντίθετοι στην εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής αιολικής ενέργειας στα Γεράνεια, να δώσουν μαζικά το παρόν στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 27 Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3:30 μμ, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης (Πλατεία Άρεως), όπου συζητείται η γνωμάτευση της Περιφέρειας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Γεράνεια.
Λεωφορείο, για όσους δεν χρησιμοποιήσουν τα ΙΧ οχήματά τους, θ’ αναχωρήσει την 12:45 από τον σταθμό του ΟΣΕ Λουτρακίου (κόστος 6 έως 8 ευρώ, ανάλογα με τη συμμετοχή).
Πληροφορίες και συμμετοχές στο: geraniasos@gmail.com

Το συγκεκριμένο «έργο» δεν είναι αποδεκτό από τους κατοίκους του Δήμου μας και αυτό εκφράζεται με τις υπογραφές – σφραγίδες συλλόγων που κοινοποιήσαμε στην Περιφέρεια και  προέρχονται από όλες τις πόλεις και κοινότητες του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, από τη θέση που πήραν οι Δημότες στις συγκεντρώσεις που έγιναν στα διάφορα διαμερίσματα του Δήμου  και επιπλέον από τη θέση που έλαβε επί του θέματος η Διαρκής Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήμου και το σύνολο των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας το επιβεβαιώσουμε για μία ακόμη φορά με την παρουσία μας.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Η Μεγάλη Απάτη των Αιολικών Πάρκων!

Δεν καταστρέφουν μόνο Παρθένα Βουνά - Είναι υπεύθυνα  και για την επιδείνωση της Οικονομικής Κρίσης και ταυτόχρονα όχι μόνο δεν μειώνουν τις εκπομπές CO2, αλλά τις αυξάνουν!
Την ίδια ώρα που οι  Μεγαλοεργολάβοι απαιτούν από το Ελληνικό Κράτος να αναθεωρήσει τους στόχους της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Χώρα μας στο 45% έως το  2030, ώστε οι μπίζνες τους ενάντια στην Ελληνική Φύση, αλλά και εις βάρος των ελλήνων φορολογούμενων και καταναλωτών να αυξηθούν, έρχεται μια νέα μελέτη πραγματικός κόλαφος που αποδεικνύει την μεγάλη κοροϊδία που παίζεται πίσω από την πλάτη μας! Η μελέτη αυτή αποδεικνύει  όχι μόνο την απάτη της Πράσινης Ανάπτυξης, αλλά και τον μύθο της συμμετοχής των Αιολικών Πάρκων στην μείωση της εκπομπής ρύπων CO2! Η μελέτη διαπιστώνει ότι η αιολική ενέργεια είναι εντελώς αναξιόπιστη και απαιτεί ως back-up, συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  προκειμένου να διατηρηθεί μια συνεπή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες ενέργειας πληρώνουν δύο φορές: μία φορά για τη βιτρίνα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και μια για την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα!
Ταυτόχρονα η μελέτη ανατρέπει και την μυθοπλασία που καλύπτει την Φούσκα των Αιολικών Πάρκων ως αναφορά την συμμετοχή τους στην μείωση των εκπομπών ρύπων CO2.
Σε μια περιεκτική και ποσοτική ανάλυση των εκπομπών CO2 και της παραγωγής ενέργειας από Αιολικά Πάρκα, ο Ολλανδός φυσικός C. le Pair, αποδεικνύει  ότι η ανάπτυξη ανεμογεννητριών  στο σύστημα  ηλεκτροπαραγωγής στην Ολλανδία αύξησε την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων (και κυρίως του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί η Χώρα).
Κατά ειρωνικό τρόπο  η χρήση των αιολικών πάρκων ως εκ τούτου αύξησε πραγματικά τις εκπομπές CO2! Όλη την μελέτη μπορείτε να την διαβάσετε  εδώ. 


ΥΓ. μπορεί μέσα στις συνθήκες  της οικονομικής κρίσης που αδυσώπητα μας δέρνει όλους,  λίγοι  πλέον ευαισθητοποιημένοι πολίτες να ενδιαφέρονται για την προστασία της Παρθένας Φύσης και της Άγριας Ζωής των βουνών μας, και ακόμη λιγότεροι να αντιστέκονται στα σχέδια των Μεγαλοεργολάβων της Μαύρης Ανάπτυξης και της Πράσινης Απάτης ...πόσοι έλληνες φορολογούμενοι όμως είναι  ακόμη διατεθειμένοι να πληρώνουν από την τσέπη τους τις ... επενδύσεις των Μεγαλοεργολάβων και μάλιστα επενδύσεις που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε μεγαλύτερη ύφεση την οικονομία; 
 
από http://stopaiolika.blogspot.com

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/03/12Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στη Βιομηχανία Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας στα Γεράνεια. 

                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού  Κέντρου των Αγ. Θεοδώρων, με πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου και της επιτροπής, πραγματοποιήθηκε λαϊκή συγκέντρωση - ενημέρωση για το θέμα της εγκατάστασης βιομηχανίας αιολικής ενέργειας στα Γεράνεια.
            Στην συγκέντρωση έδωσαν το παρόν ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων κ. Λογοθέτης Κων/νος, ο αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπύρος, ο αντιδήμαρχος κ. Δέδες Γεώργιος, ο πρώην Δήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος κ. Παύλου Παύλος, δημοτικοί σύμβουλοι, ο δικηγόρος κ. Στάμου Φίλιππος, που έχει αναλάβει την υπόθεση εκ μέρους του Δήμου, μέλη συλλόγων, φορέων, συλλογικοτήτων και πολλοί δημότες. Προσκεκλημένος της επιτροπής ήταν ο κ. Κεφαλάς Αναστάσιος, ηλεκτρολόγος μηχανικός με μεγάλη εμπειρία στο θέμα.
            Ο αντιδήμαρχος κ. Δέδες Δημήτριος παρουσίασε τους παρευρισκόμενους,  έκανε την εισαγωγή στο θέμα και έδωσε λεπτομέρειες της αδείας για το Πράθι. Ακολούθησε η δημοτική σύμβουλος κυρία Στάμου Μαρία  που ανέγνωσε την αρνητική στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου.
            Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις ομιλίες, όπως τις κατέγραψε το perahora.gr, στις διευθύνεις στο διαδίκτυο που θα βρείτε παρακάτω.
           
            Περιληπτικά, οι τοποθετήσεις των ομιλητών, όπως παρακάτω:

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012


Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στη Βιομηχανία Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας στα Γεράνεια. 
                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
            Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού  Κέντρου των Αγ. Θεοδώρων θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το θέμα της εγκατάστασης βιομηχανίας αιολικής ενέργειας στα Γεράνεια (στην περιοχή Πραθίου και σε όλη την κορυφογραμμή των Γερανείων).
            Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ποιότητα ζωής και το μέλλον του τόπου μας γενικότερα.
            Καλούνται όλοι οι σύλλογοι, φορείς, συλλογικότητες και κάτοικοι του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων να παρευρεθούν.
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ: