Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΣΚΕΨΕΙΣ ... ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΤΕΕ - ΣτΕ, Χωροταξία και Ενέργεια

Του Κυριάκου Κοττέα
(Πρόεδρος της Οικολογικής Πολιτιστικής Κίνησης Μέσα Μάνης και μέλος
του Δικτύου Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Προστασίας της Λακωνίας) Το Τεχνικό Επιμελητήριο εγκαινίασε, στις 15 Μαϊου, μια σειρά διαλέξεων για τα θέματα Δικαίου που σχετίζονται με τη χωροταξία, το περιβάλλον και την πολεοδομία. Στην πρώτη από αυτές τις διαλέξεις, η Σύμβουλος Επικρατείας, κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ανέπτυξε το θέμα «Χωροταξία και Ενέργεια».