Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Μη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 26MW της εταιρείας ‘‘Gamesa Α.Ε.’’ στη θέση ‘‘Συκιές’’ του ∆ήµου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΛ100-Δ42
Α.Π.οικ. 171536 / Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 

Θέµα : Μη  έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  για  την κατασκευή  και λειτουργία  του  έργου:  «Αιολικό   Πάρκο  ισχύος  26MW της εταιρείας  ‘‘Gamesa  Α.Ε.’’   στη  θέση  ‘‘Συκιές’’  του  ∆ήµου Λουτρακίου, Π.Ε. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου ».
Έχοντας υπόψη:
.....................................................................................................................................

Α π ο φ ασ ί ζ ο υ µ ε
Την µη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 26MW της ετ. ‘‘Gamesa Α.Ε.’’ στη θέση ‘‘Συκιές’’ του ∆ήµου Λουτρακίου, Π.Ε. Κορινθίας,  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  »,  λόγω  της  έµµεσης  βλάβης  ,  σε σηµαντικό  αριθµό  αρχαιολογικών  χώρων,  θέσεων  και  µνηµείων  που
βρίσκονται  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  έργου,  καθώς  και  για  λόγους προστασίας  του  ευρύτερου  αρχαιολογικού  τοπίου,  όπως αναφέρει  το   36 σχετικό  έγγραφο  της  παρούσης  της  ∆/νσης  Προϊστορικών  &  Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, καθώς  επίσης  για  λόγους  προστασίας  του  αλώβητου  ορεινού  όγκου  των Γερανείων Όρεων (δηµόσιο ελατοδάσος) από έργα (δρόµους κ.λ.π.) που θα υποβάθµιζαν τον ορεινό όγκο και φυσικό πόρο του Νοµού (33 σχετικό).


∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης:
Η επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση της παρούσας  απόφασης, γίνεται
µε  την  ανάρτησή  της  στον  δικτυακό  τόπο,  στην  δικτυακή  διεύθυνση
aepo.ypeka.gr (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19
α του ν.4014/11, καθώς και στην ΚΥΑ µε αριθµ. 21398/12, ΦΕΚ 1470/Β/2012) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕPAW - ΠAΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕ της Ε.Ε.;;;


Σχετική ανάρτηση στο "Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ": 
https://sites.google.com/site/pankretiodiktyoagonakatavape/news/paranomotoprogrammaapeteseedtteseuropaiekesplatphormaskatatonaiolikonparkon

Το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ, στα πλαίσια της  δράσης του ενάντια στην σχεδιαζόμενη επέλαση - καταστροφή της Κρήτης από τους γιγάντιους αιολικούς, ηλιοθερμικούς, υβριδικούς - αντλησιοταμιευτικούς και ηλιακούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σε μεγέθη σχεδόν δεκαπλάσια από τις πραγματικές ανάγκες του νησιού), ήδη από το Γενάρη του 2013 έχει γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά  των Αιολικών Πάρκων (EPAW) http://www.epaw.org/index.php?lang=el.
 Στην πλατφόρμα αυτή που έχει συσταθεί από το 2008, συμμετέχουν  ως μέλη 613 οργανώσεις από 24 ευρωπαϊκές χώρες.

Τον Μάρτιο του 2013 η EPAW κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφυγή κατά της παράτασης, για μετά το 2020, του προγράμματος ΑΠΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η νομική προσφυγή έγινε δεκτή, σε πρώτη φάση, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η  EPAW εξέδωσε το παρακάτω σχετικό Δελτίο Τύπου, το οποίο μεταφράσαμε και σας παρακαλούμε για τη δημοσίευση του.


Παράνομο το πρόγραμμα ανανεώσιμων της Ε.Ε.;

 Η νομική προσφυγή έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή που