Η ιδιαιτερότητα των Γερανείων

Η συνολική έκταση του σημερινού Δήμου μας είναι 297.419 στρ. Από αυτήν την έκταση τα 200.000 στρ. αποτελούν την δασική κάλυψη των Γερανείων.

Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί ο φυσικός πλούτος των Γερανείων αποτελεί ιδιαιτέρως ξεχωριστή περίπτωση σε σχέση με τα άλλα βουνά της Ελλάδας που εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνούμε στην τοποθέτηση Α/ Γ στα άλλα βουνά τις Ελλάδας.

· Το ανάγλυφο των Γερανείων έχει την μορφή τριγώνου και από υψόμετρο 0μ ( θάλασσα) φτάνει απότομα με κλίση 125° το υψόμετρο των 1.150 μ. Η μοναδική αυτή ιδιαιτερότητα προσδίδει στα Γεράνεια μια συνεχόμενη και αδιάκοπτη κορυφογραμμή μήκους 14 χλμ. που είναι ορατή από πολλά χιλιόμετρα μακριά, άλλα και από οποιοδήποτε σημείο του Δήμου μας.

· Τα φυσικά ορεινά τοπία τα χαρακτηρίζουν τα ψηλότερα τους σημεία. Η ιδιαιτερότητα της κορυφογραμμής των Γερανείων είναι μοναδική, γιατί στα τρία σημεία του ορίζοντα Β.Ν.Δ συνορεύει με θάλασσα, με αποτέλεσμα το οπτικό της κορυφογραμμής να έχει ως καμβά το απέραντο γαλάζιο του ελληνικού ουρανού.

· Η περιοχή μας δεν έχει την πολυτέλεια, όπως ίσως άλλα μέρη της χώρας, ο φυσικός ορεινός πλούτος της να είναι η συνέχεια μιας ατέλειωτης σειράς βουνών και κορυφογραμμών, όπου το ένα διαδέχεται το άλλο. Τα Γεράνεια είναι ορφανά και οποιαδήποτε καταστροφή δεν έχει την δυνατότητα να αναπληρώνεται από παραπλήσιο οικοσύστημα. Έτσι, η συμβολή του δάσους των Γερανείων στο κλίμα όλης της περιοχής θεωρείται καθοριστική και αναντικατάστατη.

· Η εγκατάσταση των 103 Α/ Γ προβλέπεται να αναπτυχθεί σε όλη την κορυφογραμμή των 14 χλμ και κυρίως στο ελατόδασος, του οποίου η έκταση περιορίζεται σε λίγες εκατοντάδες στρέμματα διασκορπισμένα σε τέσσερα σημεία.

· Τα σημεία εγκατάστασης των Α/ Γ δεν έχουν οδική πρόσβαση και ως εκ τούτου θα χρειασθεί να διανοιχτούν δρόμοι πλάτους 8-12 μ και μήκους τουλάχιστον 25.000 μ, να διαμορφωθούν επίπεδες πλατείες 100.000 μ2 (1.000 μ2 για κάθε Α/Γ) με συνέπεια χιλιάδες έλατα και πεύκα να κοπούν, το δε ανάγλυφο των Γερανείων θα υποστεί τρομερή αλλοίωση σε σημείο που θ’ αλλάξει συνολικά η μορφή του τοπίου.

· Η διατάραξη του οικοσυστήματος, το οποίο εμπεριέχει την βιοκοινότητα- βιοποικιλότητα και τους ανόργανους φυσικούς παράγοντες πρέπει να θεωρείται δεδομένη με πρώτη και κύρια επίπτωση τον επηρεασμό του χειμάρρου Πραθίου, ο οποίος είναι ο κύριος τροφοδότης του υδροφόρου ορίζοντα του νερού του ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ και των πηγών της Σοροβίτσας που είναι η κύρια πηγή υδροδότησης των Αγίων Θεοδώρων.

· Τα Γεράνεια αποτελούν σημαντικό οικότοπο της Ε.Ε και είναι ενταγμένα στο NATURA 2000. Ο Βράχος της Περαχώρας και η γύρωθε περιοχή της Μονής Πραθίου έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η δε Μονή Πραθίου έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο και ο περιβάλλοντας χώρος της αρχαιολογικός χώρος. 32 Α/ Γ προβλέπεται να εγκατασταθούν εντός κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων. 10 Α/ Γ προβλέπεται να εγκατασταθούν εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου