Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (...ακόμα μια διάλεξη στο ΤΕΕ)

Από το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας Λακωνίας

Την Τετάρτη, 22 Μαϊου, το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας παρακολούθησε, στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων στο ΤΕΕ για θέματα Δικαίου, που σχετίζονται με τη Χωροταξία, το Περιβάλλον και την Πολεοδομία, διάλεξη που αφορούσε το θέμα "Περιβάλλον, Ενέργεια και Ευρωπαϊκή Νομολογία".

Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται και δύο περιπτώσεις (σε Ιρλανδία και Ιταλία), που το Περιβάλλον νίκησε τον παράγοντα Ενέργεια...

ENΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Ιωάννα Κουφάκη, Δ.Ν, Δικηγόρος


Φωτογραφία προφίλ του χρήστη Ιωάννα Κουφάκη1.Γενικά. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας ορίζει ότι ένας από τους στόχους της Ένωσης, που αντικαθιστά πλέον τον όρο «Κοινότητα»,  είναι να καταβάλλει προσπάθειες για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης µε γνώµονα κυρίως ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Παρόλο που η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης περιλαμβάνεται και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Συνθήκη της Λισσαβώνας ενισχύει και αποσαφηνίζει καλύτερα τον στόχο αυτό. Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί άλλωστε και έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της Ένωσης στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο.