Χάρτης αιολικής βιομηχανίας


Το μεγαλύτερο τμήμα των Γερανείων είναι περιοχή χαρακτηρισμένη ως NATURA 2000, παρόλα αυτά όπως βλέπετε δεν ιδρώνει κανένα αυτί. Ο χάρτης "πρασίνισε" από τις προβλεπόμενες προς εγκατάσταση ανεμογεννήτριες βιομηχανικού τύπου, ακριβώς μέσα στο δάσος και σε κάποιες περιοχές σε ελατόδασος, το οποίο μετά την φωτιά στην Πάρνηθα τυχαίνει να είναι και ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου της Αττικής!